348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2003) Effects of mechanochemical treatment of Ni–Al(OH)3 on the prepa…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 567회 작성일 22-03-03 13:00

본문

Effects of mechanochemical treatment of Ni–Al(OH)3 on the preparation of carbon nanomaterials by thermal CVD

Hyung Kyun Yu, Jung-Sik Kim, Seong-Geun Oh, Hojin Ryu

(2003) Powder Technology, 129, 30–36 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 237건 6 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
87 NHML 689 03-03
86 NHML 677 03-03
85 NHML 811 03-03
84 NHML 628 03-03
83 NHML 830 03-03
82 NHML 594 03-03
81 NHML 633 03-03
80 NHML 650 03-03
79 NHML 620 03-03
78 NHML 498 03-03
77 NHML 600 03-03
76 NHML 536 03-03
75 NHML 747 03-03
74 NHML 557 03-03
73 NHML 556 03-03
72 NHML 587 03-03
71 NHML 619 03-03
70 NHML 653 03-03
69 NHML 636 03-03
68 NHML 546 03-03
67 NHML 738 03-03
66 NHML 619 03-03
65 NHML 641 03-03
64 NHML 557 03-03
63 NHML 566 03-03
62 NHML 590 03-03
61 NHML 483 03-03
열람중 NHML 568 03-03
59 NHML 479 03-03
58 NHML 571 03-03

검색