348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2021) Experimental and DFT studies on the equilibrium properties, kin…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 25,124회 작성일 22-03-03 16:44

본문

Experimental and DFT studies on the equilibrium properties, kinetics, and mechanism of nitric oxide removal using metal-EDTA and ferrous thiochelates


Hyeon Jeong Cho Sun Hyung Kim Joon hee Kang Kang hee Cho Hak Yeon Lee Hyun uk Kim Hyung Kuk Ju Jong Won Choi Seung Gon Kim Seong-Geun Oh Chan-Woo Lee Hyung Chul Yoon  

 
DOI:10.1016/j.cej.2021.134010 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 237건 1 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
237 NHML 51 05-04
236 NHML 327 01-10
235 NHML 320 12-04
234 NHML 702 04-26
233 NHML 748 04-11
232 NHML 557 04-03
231 NHML 1773 10-20
230 NHML 743 10-20
229 NHML 829 09-08
228 NHML 815 09-08
227 NHML 1007 03-03
226 NHML 992 03-03
열람중 NHML 25125 03-03
224 NHML 950 03-03
223 NHML 116433 03-03
222 NHML 947 03-03
221 NHML 1211 03-03
220 NHML 947 03-03
219 NHML 949 03-03
218 NHML 944 03-03
217 NHML 232797 03-03
216 NHML 933 03-03
215 NHML 911 03-03
214 NHML 6844 03-03
213 NHML 6037 03-03
212 NHML 10224 03-03
211 NHML 10260 03-03
210 NHML 904 03-03
209 NHML 935 03-03
208 NHML 937 03-03

검색