348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2019) Preparation of PVA/PAA nanofibers containing thiol-modified sil…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 936회 작성일 22-03-03 16:21

본문

Preparation of PVA/PAA nanofibers containing thiol-modified silica particles by electrospinning as an eco-friendly Cu (II) adsorbent


Jin yeong Kim Tae ho Kang Hye won Kim Hong Ju Shin Seong-Geun Oh 


DOI:10.1016/j.jiec.2019.04.048 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 237건 1 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
237 NHML 55 05-04
236 NHML 330 01-10
235 NHML 322 12-04
234 NHML 710 04-26
233 NHML 759 04-11
232 NHML 563 04-03
231 NHML 1774 10-20
230 NHML 746 10-20
229 NHML 831 09-08
228 NHML 816 09-08
227 NHML 1009 03-03
226 NHML 993 03-03
225 NHML 25125 03-03
224 NHML 951 03-03
223 NHML 116434 03-03
222 NHML 948 03-03
221 NHML 1217 03-03
220 NHML 950 03-03
219 NHML 951 03-03
218 NHML 945 03-03
217 NHML 232800 03-03
216 NHML 934 03-03
215 NHML 911 03-03
214 NHML 6844 03-03
213 NHML 6037 03-03
212 NHML 10226 03-03
211 NHML 10262 03-03
210 NHML 904 03-03
열람중 NHML 937 03-03
208 NHML 939 03-03

검색