348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2019) Preparation of PVA/PAA nanofibers containing thiol-modified sil…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 935회 작성일 22-03-03 16:21

본문

Preparation of PVA/PAA nanofibers containing thiol-modified silica particles by electrospinning as an eco-friendly Cu (II) adsorbent


Jin yeong Kim Tae ho Kang Hye won Kim Hong Ju Shin Seong-Geun Oh 


DOI:10.1016/j.jiec.2019.04.048 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 237건 1 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
237 NHML 51 05-04
236 NHML 327 01-10
235 NHML 320 12-04
234 NHML 702 04-26
233 NHML 748 04-11
232 NHML 558 04-03
231 NHML 1773 10-20
230 NHML 743 10-20
229 NHML 829 09-08
228 NHML 815 09-08
227 NHML 1007 03-03
226 NHML 992 03-03
225 NHML 25125 03-03
224 NHML 950 03-03
223 NHML 116433 03-03
222 NHML 947 03-03
221 NHML 1211 03-03
220 NHML 947 03-03
219 NHML 949 03-03
218 NHML 944 03-03
217 NHML 232797 03-03
216 NHML 933 03-03
215 NHML 911 03-03
214 NHML 6844 03-03
213 NHML 6037 03-03
212 NHML 10224 03-03
211 NHML 10261 03-03
210 NHML 904 03-03
열람중 NHML 936 03-03
208 NHML 937 03-03

검색