348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2019) Preparation of PVA/PAA nanofibers containing thiol-modified sil…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 939회 작성일 22-03-03 16:21

본문

Preparation of PVA/PAA nanofibers containing thiol-modified silica particles by electrospinning as an eco-friendly Cu (II) adsorbent


Jin yeong Kim Tae ho Kang Hye won Kim Hong Ju Shin Seong-Geun Oh 


DOI:10.1016/j.jiec.2019.04.048 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 237건 1 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
237 NHML 63 05-04
236 NHML 336 01-10
235 NHML 325 12-04
234 NHML 737 04-26
233 NHML 772 04-11
232 NHML 569 04-03
231 NHML 1778 10-20
230 NHML 754 10-20
229 NHML 834 09-08
228 NHML 818 09-08
227 NHML 1012 03-03
226 NHML 995 03-03
225 NHML 25128 03-03
224 NHML 955 03-03
223 NHML 116435 03-03
222 NHML 949 03-03
221 NHML 1218 03-03
220 NHML 951 03-03
219 NHML 957 03-03
218 NHML 947 03-03
217 NHML 232802 03-03
216 NHML 937 03-03
215 NHML 913 03-03
214 NHML 6847 03-03
213 NHML 6038 03-03
212 NHML 10230 03-03
211 NHML 10265 03-03
210 NHML 907 03-03
열람중 NHML 940 03-03
208 NHML 941 03-03

검색