348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2019) Preparation of PVA/PAA nanofibers containing thiol-modified sil…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 817회 작성일 22-03-03 16:21

본문

Preparation of PVA/PAA nanofibers containing thiol-modified silica particles by electrospinning as an eco-friendly Cu (II) adsorbent


Jin yeong Kim Tae ho Kang Hye won Kim Hong Ju Shin Seong-Geun Oh 


DOI:10.1016/j.jiec.2019.04.048 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 236건 1 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
236 NHML 133 01-10
235 NHML 179 12-04
234 NHML 418 04-26
233 NHML 447 04-11
232 NHML 416 04-03
231 NHML 1639 10-20
230 NHML 603 10-20
229 NHML 708 09-08
228 NHML 663 09-08
227 NHML 883 03-03
226 NHML 856 03-03
225 NHML 25011 03-03
224 NHML 840 03-03
223 NHML 116317 03-03
222 NHML 810 03-03
221 NHML 1042 03-03
220 NHML 822 03-03
219 NHML 834 03-03
218 NHML 816 03-03
217 NHML 232676 03-03
216 NHML 806 03-03
215 NHML 783 03-03
214 NHML 6702 03-03
213 NHML 5897 03-03
212 NHML 10077 03-03
211 NHML 10124 03-03
210 NHML 777 03-03
열람중 NHML 818 03-03
208 NHML 794 03-03
207 NHML 753 03-03

검색