348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2017) Effect of BMP-2 Delivery Mode on Osteogenic Differentiation of …

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 714회 작성일 22-03-03 16:02

본문

Effect of BMP-2 Delivery Mode on Osteogenic Differentiation of Stem Cells


Taek hee Jung John Hwan Lee Soonjung Park Yong-Jin Kim Joseph Seo Hye-Eun Shim Ki-Suk Kim Hyon-Seok Jang Hyung-Min Chung Seong-Geun Oh Sung-Hwan Moon and Sun-Woong Kang 

 
DOI:10.1155/2017/7859184 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 237건 3 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
177 NHML 749 03-03
176 NHML 748 03-03
175 NHML 747 03-03
174 NHML 742 03-03
173 NHML 739 03-03
172 NHML 739 03-03
171 NHML 737 04-26
170 NHML 736 03-03
169 NHML 735 03-03
168 NHML 734 03-03
167 NHML 730 03-03
166 NHML 730 03-03
165 NHML 724 03-03
164 NHML 724 03-03
163 NHML 723 03-03
162 NHML 723 03-03
161 NHML 723 03-03
160 NHML 722 03-03
159 NHML 720 03-03
158 NHML 718 03-03
157 NHML 716 03-03
156 NHML 715 03-03
열람중 NHML 715 03-03
154 NHML 715 03-03
153 NHML 713 03-03
152 NHML 713 03-03
151 NHML 712 03-03
150 NHML 712 03-03
149 NHML 710 03-03
148 NHML 710 03-03

검색