348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2017) Effect of BMP-2 Delivery Mode on Osteogenic Differentiation of …

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 706회 작성일 22-03-03 16:02

본문

Effect of BMP-2 Delivery Mode on Osteogenic Differentiation of Stem Cells


Taek hee Jung John Hwan Lee Soonjung Park Yong-Jin Kim Joseph Seo Hye-Eun Shim Ki-Suk Kim Hyon-Seok Jang Hyung-Min Chung Seong-Geun Oh Sung-Hwan Moon and Sun-Woong Kang 

 
DOI:10.1155/2017/7859184 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 237건 2 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
207 NHML 866 03-03
206 NHML 864 03-03
205 NHML 817 03-03
204 NHML 769 03-03
203 NHML 783 03-03
202 NHML 783 03-03
201 NHML 748 03-03
200 NHML 747 03-03
199 NHML 766 03-03
198 NHML 707 03-03
197 NHML 722 03-03
열람중 NHML 707 03-03
195 NHML 695 03-03
194 NHML 685 03-03
193 NHML 706 03-03
192 NHML 741 03-03
191 NHML 722 03-03
190 NHML 620 03-03
189 NHML 721 03-03
188 NHML 706 03-03
187 NHML 624 03-03
186 NHML 696 03-03
185 NHML 737 03-03
184 NHML 680 03-03
183 NHML 692 03-03
182 NHML 679 03-03
181 NHML 710 03-03
180 NHML 679 03-03
179 NHML 53816 03-03
178 NHML 590 03-03

검색