348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2017) Effect of BMP-2 Delivery Mode on Osteogenic Differentiation of …

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 643회 작성일 22-03-03 16:02

본문

Effect of BMP-2 Delivery Mode on Osteogenic Differentiation of Stem Cells


Taek hee Jung John Hwan Lee Soonjung Park Yong-Jin Kim Joseph Seo Hye-Eun Shim Ki-Suk Kim Hyon-Seok Jang Hyung-Min Chung Seong-Geun Oh Sung-Hwan Moon and Sun-Woong Kang 

 
DOI:10.1155/2017/7859184 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 236건 2 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
206 NHML 823 03-03
205 NHML 769 03-03
204 NHML 717 03-03
203 NHML 731 03-03
202 NHML 732 03-03
201 NHML 705 03-03
200 NHML 694 03-03
199 NHML 710 03-03
198 NHML 648 03-03
197 NHML 653 03-03
열람중 NHML 644 03-03
195 NHML 634 03-03
194 NHML 615 03-03
193 NHML 647 03-03
192 NHML 657 03-03
191 NHML 661 03-03
190 NHML 573 03-03
189 NHML 648 03-03
188 NHML 652 03-03
187 NHML 572 03-03
186 NHML 627 03-03
185 NHML 598 03-03
184 NHML 611 03-03
183 NHML 616 03-03
182 NHML 615 03-03
181 NHML 646 03-03
180 NHML 617 03-03
179 NHML 53775 03-03
178 NHML 547 03-03
177 NHML 594 03-03

검색