348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2009) Hollow ZnO Nanofibers Fabricated Using Electrospun Polymer Temp…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 470회 작성일 22-03-03 13:46

본문

Hollow ZnO Nanofibers Fabricated Using Electrospun Polymer Templates and Their Electronic Transport Properties

Seung-Hoon Choi, Guy Ankonina, Doo-Young Youn, Seong-Geun Oh, Jae-Min Hong, Avner Rothschild, and Il-Doo Kim

(2009) ACS Nano, 3, 9, 2623-2631 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 236건 4 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
146 NHML 527 03-03
145 NHML 554 03-03
144 NHML 79854 03-03
143 NHML 525 03-03
142 NHML 532 03-03
141 NHML 507 03-03
140 NHML 520 03-03
139 NHML 519 03-03
138 NHML 518 03-03
137 NHML 542 03-03
136 NHML 156229 03-03
135 NHML 449 03-03
134 NHML 410 03-03
133 NHML 465 03-03
132 NHML 514 03-03
131 NHML 556 03-03
130 NHML 493 03-03
129 NHML 543 03-03
128 NHML 518 03-03
127 NHML 491 03-03
126 NHML 479 03-03
125 NHML 563 03-03
124 NHML 489 03-03
123 NHML 518 03-03
122 NHML 465 03-03
열람중 NHML 471 03-03
120 NHML 456 03-03
119 NHML 508 03-03
118 NHML 409 03-03
117 NHML 467 03-03

검색