348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2022) Fabrication of antiviral nanofibers containing various Cu salts…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 1,539회 작성일 22-10-20 10:42

본문

Jinsoo Yoon, Joohyun Kim, Juri Lee, Sung Pil Hong, Soomin Park, Yong Won Jeong, Changha Lee, Seong-Geun Oh


Journal of Industrial and Engineering Chemistry 116 (2022) 572-580


10.1016/j.jiec.2022.09.045 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 234건 1 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
234 NHML 287 04-26
233 NHML 297 04-11
232 NHML 300 04-03
열람중 NHML 1540 10-20
230 NHML 470 10-20
229 NHML 593 09-08
228 NHML 551 09-08
227 NHML 785 03-03
226 NHML 757 03-03
225 NHML 24915 03-03
224 NHML 743 03-03
223 NHML 116218 03-03
222 NHML 691 03-03
221 NHML 940 03-03
220 NHML 727 03-03
219 NHML 735 03-03
218 NHML 717 03-03
217 NHML 232561 03-03
216 NHML 718 03-03
215 NHML 668 03-03
214 NHML 6595 03-03
213 NHML 5793 03-03
212 NHML 9924 03-03
211 NHML 10005 03-03
210 NHML 673 03-03
209 NHML 708 03-03
208 NHML 687 03-03
207 NHML 658 03-03
206 NHML 660 03-03
205 NHML 648 03-03

검색