348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2022) Constrained hydrocarbon-based ionomers in porous Poly (tetraflu…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 121회 작성일 22-10-20 10:34

본문

Seung Jae Hong, Hwan Yeop Jung, Sang Jun Yoon, Keun-Hwan Oh, Seong-Geun Oh, Young Taik Hong, Duk Man Yu, Soonyong So


Journal of Power Sources 551 (2022) 232221


https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232221 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 231건 1 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
231 NHML 1166 10-20
열람중 NHML 122 10-20
229 NHML 191 09-08
228 NHML 163 09-08
227 NHML 410 03-03
226 NHML 373 03-03
225 NHML 376 03-03
224 NHML 364 03-03
223 NHML 12949 03-03
222 NHML 337 03-03
221 NHML 566 03-03
220 NHML 343 03-03
219 NHML 356 03-03
218 NHML 350 03-03
217 NHML 231644 03-03
216 NHML 349 03-03
215 NHML 324 03-03
214 NHML 6259 03-03
213 NHML 4645 03-03
212 NHML 9002 03-03
211 NHML 329 03-03
210 NHML 327 03-03
209 NHML 356 03-03
208 NHML 339 03-03
207 NHML 320 03-03
206 NHML 307 03-03
205 NHML 310 03-03
204 NHML 326 03-03
203 NHML 323 03-03
202 NHML 340 03-03

검색