348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2021) Experimental and DFT studies on the equilibrium properties, kin…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 295회 작성일 22-03-03 16:44

본문

Experimental and DFT studies on the equilibrium properties, kinetics, and mechanism of nitric oxide removal using metal-EDTA and ferrous thiochelates


Hyeon Jeong Cho Sun Hyung Kim Joon hee Kang Kang hee Cho Hak Yeon Lee Hyun uk Kim Hyung Kuk Ju Jong Won Choi Seung Gon Kim Seong-Geun Oh Chan-Woo Lee Hyung Chul Yoon  

 
DOI:10.1016/j.cej.2021.134010 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 231건 1 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
231 NHML 1076 10-20
230 NHML 46 10-20
229 NHML 105 09-08
228 NHML 86 09-08
227 NHML 333 03-03
226 NHML 293 03-03
열람중 NHML 296 03-03
224 NHML 287 03-03
223 NHML 12683 03-03
222 NHML 262 03-03
221 NHML 490 03-03
220 NHML 267 03-03
219 NHML 277 03-03
218 NHML 273 03-03
217 NHML 228441 03-03
216 NHML 279 03-03
215 NHML 253 03-03
214 NHML 6095 03-03
213 NHML 1852 03-03
212 NHML 7982 03-03
211 NHML 260 03-03
210 NHML 262 03-03
209 NHML 284 03-03
208 NHML 268 03-03
207 NHML 245 03-03
206 NHML 237 03-03
205 NHML 241 03-03
204 NHML 255 03-03
203 NHML 256 03-03
202 NHML 266 03-03

검색