348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2021) Experimental and DFT studies on the equilibrium properties, kin…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 24,914회 작성일 22-03-03 16:44

본문

Experimental and DFT studies on the equilibrium properties, kinetics, and mechanism of nitric oxide removal using metal-EDTA and ferrous thiochelates


Hyeon Jeong Cho Sun Hyung Kim Joon hee Kang Kang hee Cho Hak Yeon Lee Hyun uk Kim Hyung Kuk Ju Jong Won Choi Seung Gon Kim Seong-Geun Oh Chan-Woo Lee Hyung Chul Yoon  

 
DOI:10.1016/j.cej.2021.134010 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 234건 1 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
234 NHML 286 04-26
233 NHML 297 04-11
232 NHML 300 04-03
231 NHML 1539 10-20
230 NHML 470 10-20
229 NHML 592 09-08
228 NHML 551 09-08
227 NHML 785 03-03
226 NHML 757 03-03
열람중 NHML 24915 03-03
224 NHML 743 03-03
223 NHML 116218 03-03
222 NHML 690 03-03
221 NHML 940 03-03
220 NHML 727 03-03
219 NHML 735 03-03
218 NHML 717 03-03
217 NHML 232560 03-03
216 NHML 718 03-03
215 NHML 668 03-03
214 NHML 6595 03-03
213 NHML 5793 03-03
212 NHML 9924 03-03
211 NHML 10005 03-03
210 NHML 673 03-03
209 NHML 707 03-03
208 NHML 687 03-03
207 NHML 658 03-03
206 NHML 660 03-03
205 NHML 647 03-03

검색